Dagvattenbrunn med sandfång

En brunn av miljövänlig och återvinningsbar PP plast avsedd för dränerings- eller dagvatten. Brunnen är av dubbelvägsrör vilket gör den motståndskraftig mot . Förutom en lång rad standardpro-. Specialbrunnar – du bestämmer själv hur din brunn ska se ut!

Dagvattenbrunn , utlopp, sandfång 70.

I dagvattenbrunnen faller de tyngre partiklarna som sand och barr ner till botten, i ett så kallat sandfång , innan vattnet går vidare till den kommunala . Polar dräneringsbrunn utan vattenlås, sandfång l – inklusive manschett. Max- brunn med sandfång kan exempelvis användas. I vissa fall fungerar den dessutom som dagvattenbrunn och avleder anslutna ledningars.

Läs om dagvatten, dagvattenbrunnar och sjunkbrunnar. Dag- och dränvattenbrunn finns både med och utan sandfång. Brunnen finns med eller utan sandfång och den förra kan förses med vattenlås.

Komplett med läppring och teleskopring för anslutning mot teleskopbetäckning. Brunnarna används för uppsamling och avledning av dagvatten samt vatten från. Hit leds dagvatten och dräneringsvatten och . De kräver sandfång och vattenlås innan anslutningen.

Dessutom rekommenderar de en separat brunn för dräneringen för att få en buffert vid . Fastigheter med källare ska pumpa dräneringsvatten till en dagvattenbrunn med sandfång som sedan leds till det allmänna dagvattennätet. Används för att samla mindre partiklar . Dessa brunnar har ett sandfång där partiklar och bundna föroreningar sedimenterar vilket från . Se vårt produktblad på terrassbrunnar. Korrekt kopplade ledningar minskar risken för du eller . Vid omläggning av dagvatten ska en dagvattenbrunn med vattenlås och sandfång placeras inne på fastigheten.

Dimensionen på dagvattenbrunnen bör vara . Polar PP dagvattenbrunn Ø40 utan vattenlås, sandfång liter, inkl. Stuprör ska ha utkastare eller vara anslutna till en dagvattenbrunn , en uppsamlingsbrunn, med ett sandfång. Det ska finnas en dagvattenbrunn med sandfång som ligger före anslutningen till ÅHS ledningsnät.

DAGVATTENBRUNN MED GALLERBETÄCKNING OCH SANDFÅNG.

Anläggande av kompletterande dagvattenbrunn (utan sandfång ) vid. Stolpe för skylt för brunn , avstängningsanordning m.