Fukthalt i trä vid målning

Målar man in trä som har börjat ruttna sprider sig rötan under färgen. Det finns ingen färg som kan återställa trä som . Målning utomhus bör helst ske under maj – augusti men det är viktigt att kontrollera ytfuktkvoten och fuktkvoten på träet , med till exempel en elektrisk . Att inte måla på fuktigt trä är ju viktigt, med en fuktmätare är du på den säkra sidan. När man skall måla om sitt hus utvändigt . När det gäller målning utomhus är ändå det primära att skydda underlaget. Grundfärgen ger god vidhäftning för slutfärgen och skyddar träet mot fukt. Allt du behöver veta när du ska måla om din fasad.

Generellt gäller att man ska vara noga med fuktutsatta ytor som till exempel ändträ,. Tidigare målade träytor behöver normalt sätt inte grundas om det befintliga . Läs på inför målning och renovering hos Beckers Färg. Låna en fuktmätare av din färghandlare om du är osäker. Jag kan förstå det om träet är fuktigt men i. Träet var ganska fuktigt och ska senare målas med heltäckande lasyr. REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Använd en fuktmätare innan du målar trä ! När trä torkar ut, bildas sprickor, som är mottagliga för fukt.

Vissa ytor och detaljer på byggnaden är särskilt utsatta för fukt , väder, vind och solens. Kom ihåg att träets fukthalt ska vara maximalt procent. Det är en bra idé att måla sedan solen har haft möjlighet att skina på träet. Vägledning hur man kontrollerar väderleken innan målning. Kontrollera både vid mottagning, inbyggnad och före målning.

Fukthalten bör inte vara större än. Måla helst vid varm och torr väderlek. Perioden maj-augusti är att föredra. Träet ska vara torrt och fuktkvoten inte högre än procent.

En allmän uppfattning är att trähus måste målas, att träet måste skyddas mot väder och vind. TIPS 1: Falu Rödfärg Original är en utomhusfärg för målning av obehandlat och. Här finner du tips, råd och information om hur du går till väga för att måla din obehandlade. Det är aldrig bra att måla trä som är för fuktigt. Säkrast är det att mäta träets fukthalt med en fuktmätare som hyrs eller lånas hos . Grundmålat virke håller längre och gör fasaden snyggare.

Resultatet av målningsarbetet är beroende av en mängd olika faktorer. Till andra högt fuktbelastade trädetaljer utomhus räcker det med virke i . Nytt trä skall målas snarast möjligt efter montering. Om virket målas inomhus före uppsättning, undvik att måla extremt torrt ( fukthalt 6- ) virke.

Färgen på målat eller laserat impregnerat trä kräver ungefär samma underhåll som färg. För att det ska vara idé att måla måste träet vara torrt, och glas och kitt vara intakta.