Glasa in altan utan bygglov

Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som en. Glasa in en befintlig uteplats med tak. Han jag köpte huset av hade altanen inglasad men tog bort det när. Inom detaljplanerat område så krävs det alltid bygglov för att glasa in.

Det första du behöver fundera på är varför du vill glasa in altanen och hur du vill. Att bygga inglasad altan utan bygglov kan du alltså göra genom att inte .

Det har blivit vanligt att bygga stora uterum eller glasa in befintliga altaner. Här kan du läsa när du behöver söka bygglov för ditt altanbygge. Funderar du på att förlänga utesäsongen på altanen med att glasa in den?

Då bör du även kontakta byggenheten på kommunen för att söka . Utan bygglov blir även en enkel inglasning och takläggning av altanen ett svartbygge som kan få till följd . Jag har en altan som har ett tak som är fäst på min hus. Altan är kvm och tak är kvm. Vad som faktiskt kräver bygglov är inte alltid glasklart.

Vill du bygga en balkong eller en altan kan det ibland krävas bygglov beroende på bland annat storleken. Du kan, utan att söka bygglov lägga plattor eller bygga ett trädäck som. Beroende på var du bor får du bygga olika mycket utan bygglov. Har du en befintlig altan som du vill glasa in krävs det bygglov. Friggebodsreglerna ger dig lov att helt utan bygglov uppföra en eller flera fristående byggnader . I den här guiden beskriver vi hur du går tillväga för att söka bygglov och vilka . Om en altan glasas in ska de övriga det också, av estetiska skäl.

Du behöver för det mesta inte söka bygglov för en altan utan tak, ett enkelt däck,. Du behöver bygglov om du planerar att glasa in en uteplats under skärmtak . Du kan få bygga en altan utan bygglov om altangolvet inte är högre än 5. Här hittar du information om hur du anmäler eller ansöker om lov för att bygga altan eller uteplats eller glasa in balkong. Om du behöver ansöka om bygglov. En uteplats kan bestå av altan , skärmtak och inglasade väggar.

Du får bygga ett altangolv utan att söka bygglov , om det är max 2. Bygga utan bygglov , bygglovbefriade åtgärder. I tätbebyggt område får en del åtgärder utföras utan bygglov , vissa är dock. Tänk på att det alltid är bäst . Att glasa in en uteplats med skärmtak räknas exempelvis som en tillbyggna .

Här får du veta vilka handlingar du behöver lämna in när du söker bygglov för att glasa in ett uterum. En altan behöver också bygglov om .