Grovspackel golv

BYGGmax Lättspackel Grov är ett vattenbaserat grovkornigt lätt handspackel med extra hög fyllförmåga, vidhäftning och minimal krympning. För att få plana golv att lägga matta eller parkett på, är spackel eller avjämningsmassa det enda. Tips och råd för dig som ska spackla/avjämna golvet för hand. Det spackel som används för golv är betydligt tåligare än det spackel som används för väggar och innertak.

Däremot finns det olika sorters golvspackel för olika . Spackling av väggar eller golv ? Här får du tips om golvspackel och väggspackel när du ska spackla och välja spackel till ditt projekt. Det här är ett grovgraderat lättspackel för användning inomhus. Spacklet är avsett för lagning och spackling i tjocka skikt på puts, betong, . När du spacklar inomhus är det underlaget som avgör vilket spackel som ska användas. Till exempel krävs det ett särskilt spackel för våtutrymmen.

För spackling och utjämning av hål, ojämnheter, sprickor, svackor på golv och vägg. ARDEX har ett brett sortiment av produkter för upprätning, utjämning och lagning av golv. Använd tre av våra produkter och du täcker de flesta vanligt . Spackel Mediumfinkornig – Liter Spackel Medium är ett medelgraderat färdigblandat spackel som.

Ett mycket snabbhärdande golv – och lagningsspackel. Spackel Grov är ett färdigblandat grovkornigt spackel avsett för bredspackling av grövre ytor på väggar och tak inomhus. Spacklet kan läggas i tjockare skikt och .