Hjälpmedel malmö

Vi har ansvar för hjälpmedel till patienter som är år eller yngre och har hjälpmedelsbehov inom rörelsenedsättning, kommunikation och kognition. Om du har en funktionsnedsättning kan du ha behov av hjälpmedel för att. Vi är till för dig som har fyllt år och har autism, rörelsenedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen ska du ha fått innan du . Närmsta busshållplats är Malmö Mobilia.

Där stannar stadsbussar på linjerna och 34.

Du kan även åka till hållplats Dalaplan. Här kan du få hjälp med alla sorters hjälpmedel och få snabb teknisk service av vår tillhörande tekniska verkstad. Handikapphjälpmedel – handikapporganisationer, handikapputrustningar, funktionshinder, handikapp, funktionsnedsättning, handikapphjälpmedel – företag , . Se kontaktuppgifter , adress, karta, vägbeskrivning, telefonnummer, öppettider, m. Mottagningen ligger på Cronquists gata 13.

Du som är student och har en funktionsnedsättning, till exempel dyslexi, ADHD eller synnedsättning, kan låna teknisk utrustning . Region Skåne, Habilitering och hjälpmedel , Hjälpmedel Skåne. Jag har en undran när det gäller hjälpmedel.

Hos arbetsterapeuten kan du få hjälp med bedömning, utprovning och förskrivning av olika typer av hjälpmedel. Malmö stad öppnar nu en visningsmiljö för att visa smarta vardagshjälpmedel och kognitiva hjälpmedel , bland annat . HJÄLPMEDEL MALMÖ VUXENHABILITERING. Malmö stad ansvarar, i egen regi, för hjälpmedelsförsörjningen avseende kommunala tekniska hjälpmedel till alla malmöbor över år. Nytt hjälpmedel ger synskadade en detaljerad bild av Malmö. Trappor och uteserveringar kan ställa till det för dig som synskadad . Vi på Habilitering och hjälpmedel har ett viktigt uppdrag – att göra livet mera.

Malmö StadsAtlas – ett nytt hjälpmedel för ökad service. Skapa din unika arbetsstol Läs mer. Artros- En folksjukdom Läs mer. Neuroförbundet Malmö har delat en länk.

Den nationella hjälpmedelsdagen finns till för att sprida kunskap om hjälpmedel. Syntolkning är ett hjälpmedel främst för synskadade och blinda, och som består av en audiovisuell översättning som sker av en syntolkare under föreställningen. En guide vid behov av hjälpmedel. Hjälpmedlen är indelade efter olika behov: Hjälpmedel för att . Välkommen till Sveriges mest kompetenta butik för Hjälpmedel.

Här finner du produkter som inte bara underlättar din vardag och gör dig mer oberoende, våra.

Vi var på visning om olika hjälpmedel som finns ute på marknaden och som kan . Projektägare: Malmö sta MKB Fastigheter AB, Fastighets AB, Fastighets AB Trianon, Tjejer i .