Inglasad altan utan bygglov

Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som en nybyggnad eller. Bygga ett nytt inglasat uterum. Nu är det alltså möjligt att bygga uterum utan bygglov , men processen är.

Du behöver bygglov för en altan om den anses vara en tillbyggnad till den. Ett fristående inglasat uterum kräver ej bygglov om det uppfyller kraven för friggebodar. Friggebodsreglerna ger dig lov att helt utan bygglov uppföra en eller flera fristående byggnader .

Här kan du läsa om vad du får göra utan bygglov. Det krävs dock bygglov om altanen byggs ovanpå en byggna är inglasad eller om det finns ett utrymme . Den som byggt utan bygglov får en möjlighet att söka bygglov och. Med en inglasad altan kan man utnyttja altanen tidigare på våren och även långt in på hösten.

Den skyddar även från vind och regn. Han jag köpte huset av hade altanen inglasad men tog bort det när. Inom detaljplanerat område så krävs det alltid bygglov för att glasa in.

Här får du veta vilka handlingar du behöver lämna in när du söker bygglov för att glasa in ett uterum. Nytt förslag gör det enklare att bygga altan Foto: Fiskarhedenvillan.

Du behöver för det mesta inte söka bygglov för en altan utan tak, ett enkelt däck,. Ska du bygga en altan , ett skärmtak eller en skyddad uteplats? Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan du få göra detta utan att söka bygglov. Paret byggde både en inglasad altan , en cykelförvaring och en redskapsförvaring utan bygglov.

Beroende på var du bor får du bygga olika mycket utan bygglov. Det här inte är beslut av lokala politiker och tjänstemän, . Du får alltså inte hänga på en balkong eller altan utan bygglov. Det beror på hur stort du vill . Du får ha kvm tak över altanen utan bygglov. Finns en inglasad altan som byggdes innan vi flyttade in på cirka kvm. Du som vill bygga ett inglasat uterum ska ansöka om bygglov.

Har du en befintlig altan som du vill glasa in krävs det bygglov. För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det. Sök bygglov om du ska bygga ett nytt garage eller förråd som är större än kvadratmeter. Ett exempel är utbyggnad av inglasad altan. De vanligaste orsakerna till att folk bygget utan bygglov är okunskap och att de räknar med att . En altan eller del av altan kräver bygglov om den räknas som en tillbyggnad.

Du får även bygga mindre komplementbyggnader utan bygglov. En uteplats kan bestå av altan , skärmtak och inglasade väggar.

I vissa fall kan alla tre göras utan bygglov. Det är vanligt när altanen ska byggas på sluttande mark och ett utrymme skapas. Detta gäller friliggande en- och tvåfamiljshus. Om du ska bygga ut byggnader utan väggar som till exempel carportar eller .