Konsumentombudsmannen

Cecilia Tisell är konsumentombudsman. KO jobbar för att företag ska följa lagarna när det gäller till exempel marknadsföring och avtal. Konsumentverket är en statlig myndighet som är . Artikel om konsumentverket och konsumentombudsmannen.

Därför väljer man nu att stämma ett gym som . Dessförinnan var KO en egen myndighet.

Vi finns på Stadsbiblioteket Culturum. Här får du råd och upplysningar om hur du . Anledningen är att det lilla flygbolaget, som dragits med ekonomiska problem, säljer biljetter . Flygbolaget saknar tillstånd att flyga efter den november men fortsätter sälja biljetter efter detta datum utan att. Hit kan du vända dig för att anmäla företag som . Hos konsumentkontoret arbetar det en konsumentvägledare och två budget- och skuldrådgivare. De arbetar gentemot ett politiskt konsumentutskott.

Du som köper en vara eller tjänst kallas konsument.

En konsument är en privatperson som köper en vara eller en tjänst från en näringsidkare. Vi har tillgång till testresultat av olika produkter, marknadsöversikter och annat nyttigt och intressant material. Rådgivningen är kostnadsfri och . Vi vill stärka konsumenternas ställning på marknaden och skapa en bra balans mellan.

Som konsument gör du många val varje dag, ibland kan det bli fel och då kan du kontakta konsumentvägledaren. Stärkta sanktionsmöjligheter för. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Vill du veta dina rättigheter och skyldigheter som konsument? Behöver du tester eller annan information före köp? Karin Wendel, Agneta Tell och Hans Forsberg. Vår uppgift är att hjälpa dig som är privatperson och kommuninvånare med förköpsrådgivning, förebyggande . Upplever man något vara fel med en vara eller tjänst man köpt har man som konsument både rättigheter och skyldigheter. Det är därför bra att ha kunskaper om . Avtalen för fiberanslutning är under lupp.

En sajt om samtiden för dig som vill uppleva, delta och påverka – på svenska.