Montera sättsteg i öppen trappa

Listen hade varit perfekt att montera sättsteg mot. Ska sättstegen gå ända ut mot vangern? Om det är en öppen trappa skall bakkantlist monteras , vid stängd trappa kan sättsteg.

Förnya din trappmiljö med produkter ur vårt StairFix- sortiment. Vi visar här hur man monterar plansteg i.

Använd alltid sättsteg till stängd trappa samt bakkantlist till öppen trappa. Vid öppen trappa – såga till bakkantslisten och limma eller skruva fast. Mät varje steg noggrant och beräkna antalet skivor, bakkantlister och ev. Om du ska bygga om en öppen trappa till tät ska vårt särskilda sättstegskit. En öppen trappa saknar vertikala skivor mellan stegen, så kallade sättsteg.

Tub 300g Beräkna: En tub räcker till två steg med sättsteg eller tre steg öppen. Barnlisten ger också extra stöd åt stegets framkant. I stället för att klä trappans sättsteg (vertikal del mellan plansteg) med nytt trä kan man.

För täta trappor (bild 2B) monteras sättsteget samtidigt som steget. Man kan även montera nya bakkantslister, om det är en öppen trappa. Gnider plansteget eller stegnosen mot sättsteget , pressa ett stämjärn mellan sättsteg och. Lundbergs rekommenderar monteringslim MS Polymer. Sättsteg – det lodräta stycket mellan plansteg som gör en trappa tät.

För säkerheten monteras B-lister, se ovan. Bakkantlist: Om Du har en trapp som är öppen mellan stegen kan Du använda en bakkantlist för att dölja skarven mellan den. Sättsteg : Har Du tvärtom en sluten trapp där stegen är sammanbyggda, kanske Du väljer att montera nya sättsteg. Att renovera sin trappa kan verka svårt. Flera tillverkare säljer idag trapprenoveringskit där stegen är färdiga och du själv mäter.

När alla steg, bakkantslister och sättsteg är monterade ska trappan vila . Levereras med trappnos monterad på båda långsidorna vilket gör. Nästa steg är att fundera på hur öppen eller sluten trappan ska vara. FormTrappan renoverar trappor med egentillverkade trapprenovering i. Om trappen är öppen så målas undersidan av stegen, om trappen är stängd så.

Det är en trappa med sättsteg i, dvs man kan inte se mellan trappstegen.

Har ditt hus fler än en våning behöver du en trappa. Barnskyddslist – skyddslist monterad under plansteg. Räcke monterat med underliggare på golvet.

Man montera även nya bakkantslister, om det är en öppen trappa.