Pefc skogsstandard

SWE 002: Svensk PEFC Skogsstandard. UNCATEGORIZED – PEFC :s fototävling är nu avgjord! PEFC arbetar för ett hållbart skogsbruk med hänsyn tagen till miljö,. Genom externa revisioner kontrolleras att . Naturligtvis ska man även följa svensk lagstiftning med betydelse för skogsbruket enligt .

I Sverige är miljoner ha skogsmark certifierade enligt PEFC. NK Lundströms är certifierade enligt PEFC. PEFC -certifiering bygger på oberoende . Några av huvuddelarna är att man bedriver ett ekonomiskt aktivt. Syftet med PEFC Skogsstandard är att utveckla ett uthålligt skogsbruk som har god . Paraplyorganisation för gruppcertifiering av skogsbruk for skogsägare enligt Svensk.

Avtal om skogscertifiering har träffats enligt skogsstandard för PEFC.

Certification performed according to ”Forest Management, PEFC Certification System” dated. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) är. Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk. PEFC skogsstandard syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och . Villkor och omfattning för detta certifikat. VSV Frakt har integrerat styrningen av sitt PEFC Entreprenörs certifikat på ett bra sätt.

PEFC SWE OOl:Svensk PEFC Skogsstandard. Nyckelord: PEFC , certifiering, privata skogsägare, kunskap,. Paraplyets primära uppgift är att erbjuda gruppcertifiering enligt PEFC till.

Norsk PEFC Skogsstandard till skogsägare vid. Svenska PEFC :s skogsstandard syftar till att utveckla en . PEFC TM är en skogsstandard med gemensamma riktlinjer för skogsägarna i. Alla medlemmar följer från start FSC och kan välja att utöka med PEFC , dvs. PEFC Norges regler för certifiering, SWEDAC. Small and Low Intensity Managed Forests) skogsstandard liknar kravmässigt PEFC.

A) FSC eller PEFC certifierade virke och varor.

Pefc har samma regler utom att ett träd eller vindfälle ska sparas. VVDS certifierar skogsfastigheter enligt FSC och PEFC. I PEFC :s och FSC:s nya skogsstandard som gäller fr.

Read the latest magazines about Pefc and discover magazines on Yumpu. Den reglerar hur man ska sköta sina skogar skötselmässigt, miljömässigt och socialt.