Skråskruva reglar

Jag ska skråskruva ihop ett gäng väggar med 45×95- reglar. Hur många skruv behöver jag per regel och hur långa? Ovanpå bärlinorna läggs reglar med ett cc-avstånd på 6mm.

Rostfri) ankar spik (R) – alter nativt ankarskruv längd 40. Och lägg dubbla 45- reglar när du skarvar.

Eftersom du skråskruvar blir det snålt att låta två plankor dela på en 45:a. Kortling – sätts bakom gips och mellan reglar för att kunna kunna. Avväg reglarna noga med ett långt vattenpass. På de platser du inte kommer åt att skruva skruvarna grader genom trät, skråskruvar du virket. Efter att du har lagt grunden till din altan med plintar är det dags att sätta reglar , även kallat bärlinorna.

Vi har materialet, råden och inspirationen till ditt altanbygge! Instruktion och inspiration till dig som vill bygga en egen altan.

Alla provkroppar är tillverkade av reglar med dimensionen. Det är bara att slafsa på lite färg, skråskruva några brädor och sedan. Montera reglar på sidorna av nockbalken enligt bild.

Skråskruva taktassarna samt fixera vid takläggning med kanalplasttakets aluminiumprofiler. Ta fram 2st 45x220mm reglar och lägg dem förskjutna bredvid varandra enligt ( bild 1). Varje board skall fästas på minst tre reglar , även vid konstruktion av trappor.

Fäst T-låsclips (alt. förborra och skråskruva ) i mittersta regeln för att. Bärregel 45xlimspikas invändigt i. VID SYNLIG SIDA FASAS KANTERNA. Jag har skråskruvat reglarna inuti lådan. Denna guide hjälper dig att bygga ditt tralldäck med rätt infästning på rätt ställe.

Om det finns plats är det lättare att använda hela reglar , då måste. På det sättet så får du dubbelt så många rör. Det är också lättare att montera dom på det sättet med skråskruvar.

Ibland är det lättare att skråskruva om man förborrar. Körde ett litet turboryck och fräste ner några reglar , kapade och har bara.

Eventuell skarvning måste ske över en regel. Syllen består av tre reglar , väggelementets två bottenreglar samt en styrregel se figur 3. På undersidan av elementen skråskruvas kassetterna i.