Spika läkt till plåttak

Material: Takplåt, Virke till bärläkt , minst 45×mm, hyvlat eller 50×mm sågat, Extra ströläkt , ev. Självborrande skruv med hylsor, Spik , . Fyra steg en detaljerad genomgång på hur du lägger tak. I första steg genomgås hur du.

En vass kniv som du kan skära pappen me pappspik (alternativt häftpistol), och en hammare.

Det finns två olika sorters läkt du använder när du läktar ditt tak. Om du spikar eller skruvar måste det vara läkt. Byggmax Sverige Byggmax ger dig tips och råd på hur du lyckas med att lägga tak, detta är del tre där du ska spika strö och. Plåtarna måste förvaras plant, i torr lokal som har.

Bärläkt ska ha hel upplagskant och får inte ha försvagande kvistar. Formel för att beräkna placering av bärläkt. Guide för dig som tänkt lägga plåttak på egen hand.

Beskrivning som visar dig hur du lägger ett plåttak. I vissa fall är det möjligt att montera ett nytt plåttak direkt på ett gammalt tak. Längsgående bärläkt spikas fast på ovansidan av ströläkten. Plannja Pannplåt med rilla om du skall montera på läkt.

Kan någon byggnadskunnig svara på om jag behöver läkt eller ej? Dom spikade plankorna är förhoppningsvis spontade brädor ? La nyss plåttak på en liten större bod men med samma uppbyggnad som din. Spika ihop strö- och fästregel med varandra med två varmförzinkade spikar. Idag ligger det ett plåttak direkt på läkt utan råspont och papp under.

Min tanke är att spika råspont direkt på takstolar och lägga papp. Använd bärläkt ca 25xmm och ströläkt ca. Spika vinkelrännan med varmförzinkad spik på.

Spika läkt 45xmm med ett läktavstånd enligt tabell på omstående sida. Om hängrännor och rännkrokar skall bytas görs detta . Spika en ströläkt på varje takstol, lägg sedan en ströläkt mellan dessa. Rekommenderat max avstånd för strökläkt är 6mm cc (centrum till centrum).

Avståndet mellan takfotsläkten och den första. Ovanpå pappen ligger två lager med läkt – ett för att lufta undertaket och ett för att. Det är dags att spika upp läkten och man börjar då med ströläkten som har . Spika en tunn plyfa på läkten och lägg på underlagspapp, spika ströläkt och läkt.

Tänk på att spika läkt så att plåten får underlag vid alla hinder som ex . Det är bara drygt år sedan som det blev ovanligt att spika plåten i. Om du väljer att montera på läkt är minsta bredden. När du skall montera Plannja Trend 4på bärläkt.