Tandad spackel storlek

Välj storlek på tandspackeln så att full täckning uppnås under plattorna. Cachad Liknande Mosaik av glas 3-mm tjock, rekommenderas en 2-mm tandspackel. Betongtjocklek är beroende av elementstorlek och kan vara 8–cm. Bruksvisp, slev, tandspackel med lämplig tandning upp till tandstorlek mm. Ett ej våtstarka spackelskikt bör avlägsnas och torra sugande underlag primas.

Plattans storlek styr vilken tandning som ska användas.

Ej våtstarkt spackelskikt bör avlägsnas. TGÅNG ca 4-mberoende plattans och fixkam storlek. Mängden spackel beror på underlagets storlek och egenskaper. För strykning av klister och puts.

Drag ut Set 6Light på underlaget med den tandade spackelns släta sida. Bredden på fogen kan anpassas till plattans storlek , men brukar vara 3–mm. Klicka ut fixet på golvet och bred ut det med en tandad spackel , så kallad fixkam . Använd rätt limmängd och en tandad spackel.

Olackat handtag för bättre grepp. Tandspackel tandad på en lång- och en kortsida. Häll ut den färdigblandade spackelmassan på golvet och bearbeta med en tandad spackel. Beakta produktens öppentid för att undvika vallar vid spacklingen.

Först bredspackla ett tunt porfyllande skikt, låt torka ca. Fästmassan påförs underlaget med en tandad spackel , tillpassad plattans storlek. Spackelspadar för applicering av avjämningsmassa.

Skaftförlängare finns att köpa till. Dra därefter genast ut fixen med en tandad spackel. Tänderna på spackeln måste väljas med hänsyn till storleken på plattorna. Som en extra service till våra spackelkunder erbjuder vi assistans vid pumpning.

KEIM Mycal-Por bredspacklas med en tandad spackel över hela. Glasfiberspackel Plastic Padding -PP15. Rita upp manschettens storlek på underlaget, för att säkerställa att hela manschettens yta täcks. Plan strykning med slätt spackel rekommenderas för att jämna av ytan efter. Säkerhetsdatablad – Bättringsspackel.

Tandning anpassad till plattornas storlek och egenskaper.