Trvama anläggning 10

Dokumentbeteckning: 2012:2Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning TRVAMA Anläggning Rev (TRV 2012:219) är ett . Dokumentbeteckning: 2011:1TRVAMA Anläggning (TDOK 2011:316) innehåller Trafikverkets ändringar och tillägg av AMA Anläggning utgiven av . Dokumentbeteckning: 2012:1TRVAMA Anläggning , revision innehåller Trafikverkets ändringar och tillägg av AMA Anläggning utgiven av Svensk . TRVAMA Anläggning är en del av Trafikverkets anläggningsstyrning. Anläggningsstyrning (krav på anläggningen) sker i Trafikverket genomkravdokument . AMA Anläggning med tillhörande AMA Nytt samt Trafikverkets ändringar och tillägg ska användas för projekt. Senast uppdaterad/granskad: 2017-01-.

Nedanstående kravdokument utgivna av Trafikverket ska användas från och med juli 20tillsammans med AMA Anläggning 13. Att bygga en väg eller annan anläggning är ett komplext projekt där kostnaderna ofta är höga och det är svårt att förutse allt i förväg. Den innehåller Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning som ges ut av Svensk Byggtjänst. Flera av ändringarna motiveras . AMA – referensverket för upprättande av beskrivningar och utförande av arbeten inom Anläggning , Hus, VVS Kyl och EL samt administrativa föreskrifter i AMA.

För väg och järnvägsbyggnation finns anvisningar i trafikverkets TRVAMA Anläggning , TK Geo och TR Geo. EN 157Light weight fill and thermal .