Hårdfog bauhaus

Danfast Flexibel Hårdfog Ogräshämmande fogmaterial som vid tillsättning av vatten härdar och ger en stark fog med elasticitet och god . Hårdfog Grå15kg Med Starkas hårdfog förhindras ogräsväxt och urlakning i fogarna. Beläggningen stärks upp och ytan blir lättskött. Hårdfog Basalt 15kg Med Starkas hårdfog förhindras ogräsväxt och urlakning i fogarna.

Beläggningen stärks upp och ytan blir lättskött. Hårdfog Natur 15kg Med Starkas hårdfog förhindras ogräsväxt och urlakning i fogarna. Beläggningen stärks upp och ytan blir lättskött. Fogsan 20kg Fogen har en avgörande betydelse för den färdiga markstenbeläggningens beständighet och funktion.

Starka fogsand är torr och lätt att få ne. OGRÄSHÄMMANDE FOGSAND ANTRACIT 20KG. Ogräshämmande Fogsand Grå Fogsand med en starkt hämmande effekt på ogräs och mossa som växer i fogar på betongsten. Hårdfog Natur 15kg Med Starkas hårdfog förhindras ogräsväxt och urlakning i fogarna.

Beläggningen stärks upp och ytan. För en hårdare yta Stenmjöl används till sättning av marksten och kullersten, kringfyllnad i rörgravar, jordförbättring av leriga jordar samt till . Ogräshämmande Fogsand Antracit 20kg Fogsand med en starkt hämmande effekt på ogräs och mossa som växer i fogar på betongsten.