Siporex radon

Forum › Allmänt om hus › Stenhus Cachad jan. Spelar ingen roll hur liten risk det är vill inte låta mina barn ens . Tyvärr så innehöll skiffern lite radon. Ytong övergav skifferinblandningen och därmed blev färgen . Det är förstås inte roligt att ens tänka tanken att ett hus kan vara farligt för din hälsa.

Siporex AB skapade lättbetong med materialet Siporex. Tittar man på miljöstationers hemsidor så sorteras siporex som betong, tegel, keramik osv, som sagt inget farligt alls. Endast lättbetong av alunskiffer, så kallad blåbetong, innehåller uran och avger radon. The radon emanation and the granulation effect on the emanation rate of several building materials (ceramic plates, san red brick and siporex brick) with . Då innehållet av uran gör att blåbetong avger gasen radon påtalades det. Blåbetong och radon hänger ihop.

Oftast väcker blåbetong många frågor.

Här reder vi ut vad blåbetong är och vilka konsekvenser det får på . Det förekommer dock inte längre. Ordet radon ger kanske de flesta av oss obehagliga förnimmelser. Vi vet att det har med radioaktiv strålning att göra, att denna kan vara cancerframkallande och. Höga radonhalter inomhus är en hälsorisk. Hälsorisker kan också komma utifrån.

Ofta beror det på radon som kommer . This paper presents the of using the experimentally determined exhalation rates of siporex blocks and concrete plates , . Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Mietimme omakotitalon rakentamista ja sitä, että rakentaisimmeko siporex , hirsi vai puutalon. Ystäväni kertoi, että siporex talot haisevat omituiselta, makealta? pidea Explains Build Quick, Build Smart!

History of Autoclaved Aereated Concrete What is Autoclaved Aereated Concrete Block Autoclaved . Idag är lättbetong ett av våra enklaste byggmaterial att hantera och naturligtvis helt radonfritt. Numera tillverkas lättbetong av san kalk och vatten och . Låg- och normalriskvärden för radon redovisade.

Sisäistä säteilyannosta aiheuttavan radon -kaasun erit- tymisen siporexista on todettu .