Attefallshus avstånd till huvudbyggnad

Att uppföra eller bygga till ett attefallshus inom detaljplan kräver inget. För attefallshus som placeras på arrenderad mark borde avståndet på . Tabell skyddsavstånd mellan byggnader brand. Ett krav för att få bygga ett komplementbostadshus är att det finns en huvudbyggnad på . Boverket: Byggnaden måste vara fristående.

Den får alltså inte byggas ihop med en- . Inom ett avstånd av tolv meter från ett vägområde får bland annat inte . Avstånd : Minst meter till annan fastighet eller tomtgräns. Friggeboden måste vara fristående från huvudbyggnaden och får. Ska du bygga attefallshus , kanske som extrabostad eller funktionell komplementbyggnad? Däremot krävs det en huvudbyggnad för att bygglovsfritt sätta upp en.

Situationsplan där byggnadens placering och mått anges, liksom avstånd till tomtgräns.

Det finns ingen klar bestämmelse om vilka avstånd som gäller, utan man . Ritningar ska vara måttsatta och avstånd mellan byggnad och tomtgräns ska vara. Bygg inte komplementbyggnad på för stort avstånd från huvudbyggnaden. Får man bygga en friggebod 1mm från huvudbyggnaden ? Komplementbostadshuset får dock inte vara större än huvudbyggnaden. Bestämmelserna om attefallshus gör det möjligt att bygga en självständig bostad. Innebörden av ett ”nära avstånd ” lär ställas på sin spets först när ett . Huvudmått för ny byggna avstånd till huvudbyggnad och andra . Det som får göras utan bygglov avgörs också av avståndet till tomtgränsen och andra måttbestämmelser.

Avståndet till tomtgräns ska vara minst meter. Alla ritningar ska var måttsatta (byggnadens mått och avstånd från gränser). För mindre byggnader (småhus och komplementbyggnader) kan avståndet. Om du planerar att bygga så att avståndet till tomtgräns är mindre än 4 . Attefall, attefallshus , attefallsåtgärder. Ett krav är att det finns en huvudbyggnad på tomten som har byggts med bygglov.

Om avståndet är mindre än meter ska du ha grannens eller väghållarens godkännande.

Grannemedgivande krävs om avståndet till tomtgränsen är mindre än meter. Tillbyggnad på huvudbyggnad m². I flera fall kan man vid bygge av ett attefallshus ansluta sig till huvudbyggnadens värmekälla. Denna metod är ett bra alternativ att använda sig av då avstånden.

Avstånd till gata och park ska alltid vara minst meter.