Bergkross 018

Ofta hör man människor som pratar om att de ska ha ett 0-lass hit och ett. Bra mtrl för grusvägar, kallas ofta för väggrus. Används: Vägar, garageuppfart, fungerar som slitlager och ger en fin yta. Toppbeläggning på grusvägar, justeringslager under bitumen- och cementbundna beläggningar (asfalt och betong).

Du kan lägga 0-men jag skulle nog lägga stenmjöl 0-om du har ett hårt. Den här krossprodukten rekommenderas till justering och hårdgöring av gångbanor, garageinfarter, körytor och plattsättning. Samkross tillverkas av sprängt berg som mals ner till mindre fraktioner.

Har man en grusväg som behöver förbättras så är det samkross 0-som man sprider . Makadam 4-är ett material med samma egenskaper som makadam 8-. Vi har ingen bergkross utan använder oss av krossat naturgrus ur en. Fick – av firman jag ringde – rekommenderat väggrus 0-mm, så det . På denna sida finner ni våra produkter inom kross-, grus- och jordmaterial. Bergkross 0- används vid stensättning och grusgångar. GS-Byggvaror erbjuder byggnadsmaterial till lägre priser.

Väggrus 0-används främst som slitlager på grusvägar och planer. Obundet slitlager till grusväg, parkeringsplats och planer. Obundet bärlager till väg, P-plats och uppställningsplan. Följande material finns för leverans. Slitlager på grusvägar och gårdsplaner.

Matjord (torv, barkmull, san åkerjord). Materialförsäljning – bild på 0-18. LKG Krossprodukter krossar och fraktar bergkrossen direkt till vägen där krossen. Olika fraktioner, exempel: 0-slitlager för vägar, 0-bärlager .