Betongplatta på mark konstruktion

Platta på mark är idag den vanligaste grundläggningsformen. En konstruktion för platta på mark består av kantelement runt ytterkanten av grunden, isolering av . I samband med val av isoleringslös. Förutsatt att jobbet är utfört på rätt sätt ger . Hoppa till Modern konstruktion – Konstruktionen är fuktsäker eftersom en betongplatta med.

Hoppa till Konstruktion av betongplatta – grundritningar – Hej Micke vad kostar en konstruktionsritning platta på mark 40cm kantelement ca. De flesta byggnader kräver byggnadslov, konstruktionsritningar samt kontakter med entreprenörer och myndigheter. Hitta produkter och information för isolering av platte på mark. Vid nyproduktion idag är platta på mark den vanligaste grundkonstruktionen. Grundläggning med krypgrund har varit en vanlig grundkonstruktion till småhus.

Därtill har kapitlen om tjälskydd och bärande konstruktioner utvecklats och uppdaterats. Flera varianter av platta på mark.

Den vanligaste konstruktionen. Att hus grundlagda med betongplatta på mark ofta får fuktproblem med. Vissa fukttekniskt felaktiga konstruktioner fanns till och med som rekommenderade . Läs om konstruktionen platta på mark hos Anticimex. Om ditt hus byggdes före mitten av 80-talet är källargolven troligtvis byggt på detta sätt. U-min grund är uppbyggd som en traditionell svensk platta på mark med.

Lunds Tekniska Högskola, tyder dock på att båda. En grundkonstruktion bör värmeiso- leras med en isoleringstjocklek som är lika stor som för väggar och tak. Det innebär idag en tjocklek av minst 3mm under.

GRUNDLÄGGNING – VARMA KONSTRUKTIONER. Denna konstruktion benämns ”styv konstruktion ” och kräver förutom ökad mängd . Utan underliggande isolering är risken stor att platta på mark för med sig fukt, mögel. Lukten från en betongplatta med felaktig konstruktion är karakteristisk. Betongplatta, eller bara platta på mark , innebär att man gör en relativt enkel grundkonstruktion där en betongplatta gjuts direkt på marken. En betongplatta på mark hindrar avdunstning av markens fuktighet.

I tredje delen av Villa Aktuellts artikelserie beskriver vi problemen med hus byggda med platta på mark.

I nästa nummer tar vi upp hur man återgärdar det. Fuktsäkra konstruktioner – tak, väggar, grunder. I ett golv med platta på mark kan fuktförhållandena förändras till det sämre på många olika sätt. Generellt vid utförandet av platta på mark kan följande riktlinjer användas.

Nyckelord: fuktproblem, ” platta på mark ”, tilläggsisolering, miljonprogrammet,.