Betongplintar avstånd

Normalt sett bygger man en altan på betongplintar. För att säkerställa konstruktionens bärighet bör avståndet mellan plintarna inte överstiga två meter. Jag håller på för fullt att förbereda inför mitt altanbygge. Håller just nu på att revidera min ritning något och har för avsikt med detta att. Bygga friggebod på plintar – hur gå till väga?

Cachad Dimensionen hos bärlinor och inbördes avstånd mellan plintar bestäms genom dimensionering.

Allt från grundsättning, sättning av plintar , bygga regelverk, bygga altantrappa, skruva trall och fris, klä in altanen och bygga altanräcke. Exempel: Färdiga betongplintar. Avstånd mellan plintar och antal plintar. Bärlinor Vår altan består av plintar , stolpar, bärlinor, golvreglar och trallvirke.

Golvreglarna har måtten 45x1och monteras med avståndet cc cm. Plintarna är grunden för din altan. Annars är det bättre att gjuta sina plintar själv.

Det är viktigt att du gräver ner dem ordentligt och på rätt avstånd så att. Antalet plintar skall väljas så att regelramen får tillräckligt stöd.

Några exakta regler för detta finns inte. En beskrivning av detta resultat är inte tillgänglig på grund av webbplatsens robots. E inte 1gärning minsta laget ? Dessa plintar har därför ett brett avstånd mellan fästjärnen.

Här beskrivs grundläggning på plintar som är en lämplig grund. Med gjutna plintar kommer staketet, stolparna eller planket att få de bästa. Börja med att gjuta betongplintar för den bärande primärbalken.

Betongplint med galvaniserade järn. Färdiggjuten betongplint med förankringsjärn. Använd en distans som är 2-millimeter för att få samma avstånd mellan . Det vanligaste avståndet är cirka 1centimeter.

Till min friggebod valde jag att gräva ner 7mm betongplintar. Appen ger dig även användbara råd och byggbeskrivningar på trallgolv. Jag valde att hålla ett avstånd på ca mm mellan trallens .