Bygga altan utan plintar

Många trädgårdar är flacka och där finns ingen anledning att sätta plintar med stolpar för att. Har byggfirma hos mig som bygger min altan med tak. Men såg idag att de inte grävt ned plintarna utan har . Ute-platsen blir mer ombonad och du kan gå ut utan skor!

Kostnaden blir dessutom lägre eftersom reglarna kan vara klenare och man slipper gjuta plintar.

Att bygga en altan behöver inte vara så komplicerat. Allt från grundsättning, sättning av plintar , bygga regelverk, bygga altantrappa , skruva trall och fris, klä in altanen och bygga altanräcke. Här är guiden du behöver för att bygga en egen altan som passar dig, din plånbok.

När du plintar är det viktigt att få till nivån rätt bra direkt. Det är nog jättesvårt att svara på utan att veta vad det är för mark (lera, morän etc. ). Jag antar att altanen skall byggas av trä. Cachad Liknande hej Jag ska bygga altan och vill egentligen veta avståndet mellan plintarna.

För att bygga ett trädäck på mark utan tak behövs inte bygglov. Ett altangolv direkt på mark kan också byggas med lösa trallrutor på . Marken där altanen skulle byggas består av jord och lera och det är inget bra. Eftersom jag inte använde plintar så fick jag skruva fast stolparna i . I vår instruktionsfilm lär du dig bygga altan med ett trappsteg och räcke på. Funkade det bra med skruven till altanbygge ? För att planera var plintarna skall grävas ner, kan reglar användas. Måste man alltid gjuta plintar för att bygga en altan ? Här får du tips när du ska bygga altan och altangolv av trätrall.

Dessa ska ligga ovanpå plintarna , som underlag för golvreglarna. Om hela altanen byggs in som ett uterum ska du även lägga plast på marken för att slippa markkondens. Då kan du behöva sätta plintar även vid husväggen.

Det är inte fukten som förstör en altan utan solen som sliter på den. Jag ska till att bygga en altan och behöver lite tips. Ja, vad gör man om jag ska bygga en altan på marknivå?

Blir det skitsvårt att få det vågrätt om man inte plintar och väljer att direkt på marken. Den är ju inte riktigt rostfri, utan snarare nån fullegering som någon kines kokat . En altan på plintar över mark bygger man om till exempel hus- grunden är hög eller om marken är sluttande. Ett uterum på plintar över mark bygger man om till exempel husgrunden är hög eller om marken är sluttande.

Ska du bygga altanen själv eller ska någon annan göra jobbet? De är tre olika alternativen är färdig betongplint , gjuta en egen plint och markskruv. En del åtgärder får du göra utan att varken söka bygglov eller göra en anmälan.

Altandäck på plint får du normalt bygga utan bygglov upp till en viss höjd.