Bygglov uterum ritningar

En bra och fackmannamässigt utformad ritning är en nödvändighet om du skall söka bygglov för ditt uterum hos Byggnadsnämnden eller lämna ut den till en . Vilka handlingar krävs när jag söker bygglov ? Ansökan om bygglov , samtliga lagfarna ägare ska. Planritning , placering av innerväggar, fönster och. Ett beviljat bygglov kan upphävas om underlaget som lämnades in var ofullständigt.

Hit skickar du din ansökan: Landskrona Stad.

Handlingar som ska lämnas in vid ansökan om bygglov. Med fackmannamässiga ritningar och annat material som tydligt. Willab Garden har samlat all information om regler för uterum bygglov här. Med uterumsguiden kan du bygga ditt eget uterum på webben. Här kan du se hur ditt uterum skulle kunna se ut.

Ladda upp bild eller använd våra bilder. Vi hjälper dig med ritning och ansökan om bygglov till ditt uterum eller vinterträdgård! Vi bygger uterum – välkommen till oss! För att få ett bygglov behöver du upprätta en situationsplan, en planritning och en .

Exempel – Tillbyggnad av enbostadshus (enkelt uterum ). Däremot måste en anmälan lämnas in (samma blankett som för bygglov ). Här får du bra tips om uterum och vad du behöver tänka på samt instruktioner. Ja, du behöver normalt bygglov för att bygga ett uterum. Ritningarna ska visa hur uterummet kommer att se ut när det är färdigbyggt. För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att ritningarna.

Det innebär exempelvis att ritningar ska vara skalenliga och måttsatta. Ett inglasat uterum kan förlänga sommaren med några månader. Vad ska en bygglovsansökan innehålla?

Det ska tydligt framgå på ritningen vad ansökan avser, och vad som är . I vårt ritningsarkiv hittar du gamla bygglovsritningar. Dessa kan du använda som grund när du ska göra nya ritningar vid till exempel en tillbyggnad. Ett fristående uterum behöver inte bygglov om det följer reglerna för. Om du vill bygga ett inglasat uterum måste du oftast söka bygglov eller göra en anmälan.

Uterum och inglasning av altaner och balkonger kräver oftast bygglov. Här finns exempel på fasadritning , planritning och situationsplan. Nybyggnadskartor används ofta som underlag för bygglovsansökan vid exempelvis. Det är mycket att tänka på när du ska ansöka om bygglov.

Bifoga de ritningar , beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen (se nedan).

Exempel på ritningar till din bygglovsansökan hittar du under . Vi vill att du skickar in ritningar som är av god kvalitét och gjorda på ett. Du behöver bygglov om den altan du planerar att bygga påverkar.