Expanderande cement

Expanderbruk är en torrbetongprodukt. Blandas endast med vatten för att få en expanderande massa. Speciellt avsett för tunna undergjutningar. Snigamit används för spräckning av berg, betong och stora stenar. Perfekt för dig som planerar att bygga en pool eller som behöver bli av med sten på tomten.

Bruket består av cement , välgraderad san expanderande , stabiliserande och plasticerande tillsatser.

THORO GROUT GP är ett krympfritt cementbaserat injekteringsbruk lämpligt för en mängd olika appliceringar, t. Snabbrännande expanderande cement som tätar läckor under tryck. Bemix Sär ett expanderande bruk för undergjutningar. För spräckning av sten, berg och betong. Inga skadliga vibrationer uppstår, omkringliggande byggnader . Hos BAUHAUS finns en betongsort till alla former av gjutning.

Grovbetong, Finbetong, Plintbetong, Lagningsbruk är bara några utav dessa. Den är tillverkad genom blandning av två komponenter.

Exm 7är en certifierad vinterbetong. Används som utjämning och uppfyllnad på de flesta . Ballast som innehåller dessa bergarter kan orsaka en expanderande. Användningsområdet är stort då vidhäftnings- och pump- egenskaper är normalt goda.

Stora Vikas cement var avsedd för Stockholmsmarknaden och efterkrigstidens expanderande bostadsbyggande. Initiativtagare var Skånska Cement AB . Extra lätt och högisolerande lättviktsuppfyllnad av cement och expanderande polystyren. EPS-Betong Varm används på de flesta underlag inom- och utomhus.

Måndag januari är det byggstart för Thomas Cements nya terminal. Torrbruk ”Weber EXM 731”, expanderande fogbetong TIX. Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud . Ett tips är att använda expanderande betong som är gjort för just det.

Fogbruk består av san grus, cement och vatten samt tillsatsmedel. Byggprodukter inom expanderande. Några stenkast österut finns den expanderande Eskilstuna.

Sen tillkommer cement , vatten och lite tillsatsmedel, säger Michael Carlsson.