Fogband betong

Fogband och svällprodukter för tätning av tunnlar. Resistenta mot naturliga medier som är aggressiva mot betong. Waterbars används för tätning av gjut- och rörelsefogar mot inläckage av vatten.

SynkoFlex FR tätar även mellan . Flexjoint EP fogband av EPDM för tätning av expansionsfogar i. Waterstop RX-1är ett självinjekterande fogband.

Slagregnstätt men diffusionsöppet. Självhäftande fogband av impregnerat skumgummi. Banden tätar mot slagregn, drag och damm.

Då våra fogband dessutom är ljud- och värmeisolerande används de. RockTät Protejp fäster på alla ytor, som t. Flexibelt förkomprimerat fogband med öppna celler baserat på polyuretanskum, impregnerat med flamsäker konstgjord harts. Bentonit fogband med skyddsfilm.

I kontakt med vatten sväller bentoniten upp till ggr sin . Fogning förhindrar inträngning av fukt.

Fogtätningsmaterial som bottningslist, fogmassa och fogband. Celsa tillhandahåller betong – och armeringstillbehör. Plastlinjaler, vattentätning, armeringsdistanser, förtagningslådor, betonglinjaler, produkter för vattentät . Tillverkat med den senaste gummipolymertekniken, extruderat till band med.

Fungerar lika bra på plast, aluminium, trä, betong , mm. Lätthäftande rivbar skyddstejp som kan användas för maskering av de flesta ytor vid renovering inomhus och utomhus. Fältexponering av fogband och dess reparationer.

Fogbandet monteras med svällbandet mot den sida där vattentryck förvän-. Spikas eller skjuts fast på härdad betong via ett montagenät av sträck-. Plywoodskivan tätades sedan mot betongen med akrylfogmassa och butyltejp.

OBS: Fogbandet utgör ingen lufttätning. Välkommen till Nordens största tillverkare av. Ytbehandlingsprodukter för betong.

Mer information om företagens produkter inom fogband finns på respektive bolags. HauCon Sverige AB är leverantör av byggprodukter inom betong , armering . Butylband för att täta och stänga till luftspalten på Platonmattan för att undvika luftning, även vid genomföringar. Denso ett stort program av olika fogband och fogmassor som bör användas vid brobyggen,.

Injekteringsslang och fogband.