Fuktkvot trä mögel

Både för hög och för låg fuktkvot leder till problem. Hög fuktkvot kan istället leda till mögel -, svamp-. Risk för mikrobiella skador, tillväxt av mögelsvamp och bakterier, föreligger om fuktkvoten i. Reglarna jag ska kolla är de som man . Upptäcka fuktskador som amatör?

Virke med mögel , blånad och röta ska inte användas. Figur 2: Olika material är olika känsliga för tillväxt av mögel. I figuren visas den relativa fuktighet vid vilken mögel kan tillväxa. Trä är ett material som lätt möglar och angreppen kan komma snabbt om förutsättningarna är goda. Blånad kan vid första anblicken se ut som mögel men känns igen om virket är.

Vid RF finns det risk för mögel och svampangrepp. Livsoptimum ligger vid ca 25- 28°C. Här ses mätvärden gällande fuktkvot , när fara förligger för mögel och röta.

Nyckelord: Fukt, konstruktionsvirke, mögel , relativfuktighet och lagring. I värsta fall kan även trästommen mögla och så småningom ruttna. I bla HusAMA finns fuktkvoter angivna när trä kan målas och när det är risk för mögel. Både mögel och andra svampar, till exempel blånadssvampar, bryter nämligen inte själva ner trä eller andra organiska material. Däremot kan dom, vilket händer.

Finns det synlig mikrobiell påväxt ( mögel , svamp etc.). Fuktkvot , visar hur mycket vatten trä innehåller, t ex fuktkvot innebär att av ett trästyckes vikt . Konstruktionen ska också ha varit utsatt . Uppdraget innebär att SP Trä hjälper till att . Går det att lagra virke med fuktkvot på utan att det möglar ? Trä som ska användas synligt inomhus, till exempel lister, panelbräder och. Mögelskador bör saneras innan uttorkning av fukt.

Den beskriver trämaterialet och förutsättningar för att mäta träets fuktkvot , fuktkvotskrav vid. Vissa typer av mögel angriper trä och ger upphov till röta. De vanligaste mätarna är kalibrerade för trämaterial såsom furu eller gran.

Krypgrunden är ett ventilerat utrymme mellan marken och husets golvbjälklag.

Ungefär varannan krypgrund drabbas av fukt- och mögelskador. Ventilation: Självdragsventilation.