Glödlampa uppfinnare

Joseph Wilson Swan , Hiram Maxim , . Han anställde några uppfinnare som assistenter och började uppfinna saker på. Lysrören är mer energieffektiva och håller längre än traditionella glödlampor. Resultatet av ett antal uppfinnare , lysrör förändrat framtiden för energieffektiv . Var än en glödlampa brinner, är den en påminnelse om Thomas.

Nu var han inte uppfinnare längre, nu var han ”trollkarlen från Menlo Park. Jag har valt att skriva en uppsats om glödlampan eftersom jag tycker det är väldigt. Han var en amerikansk uppfinnare och industriman.

Att göra en lista över viktiga uppfinnare och innovatörer är en stor uppgift, vi känner helt enkelt inte till alla som haft betydelse. Det finns nog ingen som inte har sett en glödlampa , men jag kan ändå säga att. Till hans uppfinningarhörfonografen och den första användbara glödlampan.

Medan Bell hyllades som en av historiens största uppfinnare. Men det var en annan uppfinnare , .

Edison var en pionjär på många sätt. Medhjälparen är Oppfinnar-Jockes lilla robotvän som även är hans första uppfinning. Han har en glödlampa till huvud och ställer alltid upp för Jocke.

Han uppfann däremot inte glödlampan , men han hade patentet på den första kommersiellt gångbara . Självklart ska jag då vara utklädd till uppfinnare , där det viktigaste är: En lysande glödlampa över huvudet! Dock behöver jag lite el-hjälp. Lista över uppfinnare flesta moderna apparater är oftast begränsade till en. Utan vakuum skulle vilken tråd som helst snabbt brinna upp och glödlampor bli en dyr och. Glödlampan har hittills varit den vanligaste lamptypen.

I och med tysken Johannes Gutenbergs supersmarta uppfinning som tog sin form. Andra uppfinnare hade tidigare skapat glödlampor. Han utvecklade glödlampa till något ännu bättre. På Kickstarter får uppfinnare en möjlighet att få ut produkter på.

Beam användas som en vanlig glödlampa också, utöver projektor. I Alfred Nobels anda går priset till en uppfinning av största nytta för. Din glödlampa är gårdagens nyhet, de nyblivna Nobelpristagarnas .