Isolera gammal torpargrund

Hej Micke, jag planerar att ersätta en gammal torpargrund med gjuten platta och golvvärme. En krypgrund kan få problem med fukt. En sund grundkonstruktion är viktig för ett gammalt hus överlevnad. Den andra principen kallas uteluftventilerad grund eller torpargrund.

Utrymmet mellan blindbotten och golvet fylldes med isolering. Denna del av huset är ett gammalt timmerhus på en ca 1år gammal torpargrund.

Byggnadsvårdsföreningen byggnadsvard. Cachad Liggtimmer, torpargrund. Skall renovera köket och har så kalla golv så jag skulle vilja bryta upp golvet och isolera. Nu har jag hört att man inte ska isolera golv i . Ta bort blindbottnen och eventuell gammal isolering eller fyllning. Vid behov, bygg på golvbjälkarna med träreglar så du får plats med önskad isolertjocklek.

Skiss som visar en gammal torpargrund. Har själv ett gammalt torp som jag nyligen köpt och börjat renovera. Tilläggsisolera husgrunden – utan risk att drabbas av framtida.

Det blev också allt vanligare att isolera bottenbjälklaget, genom att spika en trossbotten . En beskrivning av detta resultat är inte tillgänglig på grund av webbplatsens robots. Hur du isolerar din torpargrund illustreras av foton till höger. Vi vill ha varmt inomhus och slippa drag, men med mer isolering i. Oavsett om du ska isolera golv på en torpargrund eller ett bjälklag mellan två. På marken finns ofta en plastfolie som kan vara täckt med sand. Jag vill egentligen inte köpa ett hus på torpargrund just för mögelrisken men kanske är rädslan obefogad?

Den dåliga bjälklagsisoleringen medförde annars golvdrag och svårigheter atthålla värmen i. Krypgrunden är området mellan marken och husets nedre golv, och är en vidareutveckling av den äldre byggmetoden torpargrund. Hoppa till Isolera bjälklaget – Isolera bjälklaget på undersidan med ett ånggenomsläppligt material som ej kan angripas mikrobiellt. Grundbalkar är vanligen förtillverkade av armerad betong med eller utan värmeisolering. Den gamla torpargrunden tillfördes dagligen värme från spisar och kakelugnar via skorstensstockens fundament. Den dåliga golvisoleringen bidrog dessutom till att värmen läckte ner till grunden från bostaden.

Genom att grunden höll en jämn temperatur . Mullbänk kan till exempel avse en jordvall som isolerar mot golvdrag ut. En gammal torpargrund fungerar bland annat för att det sker ett visst . Vi isolerar allt från nybyggnationer till torpargrund och plintgrund. Installation av golvvärme kräver att man byter ut golvet.