Kärnsidan uppåt

Så väljer du snickeri virke – Rätt – kärnsidan uppåt. Virket kupar sig som om årsringarna strävade efter att räta ut sig Fel – kärnsidan nedåt. Enligt gammalt så så lade man alltid kärnsidan uppåt.

Cachad En mycket viktig sak att tänka på är att trallbrädorna ligger med kärnsidan uppåt. Trallarna kommer ju att utsättas för både väta och torka och när de torkar . Få ämnen engagerar snickare så mycket som hur man ska lägga trallen.

Ska den ligga med kärnsidan upp (glad gubbe) eller ner (sur gubbe)? Jag har lagt alla brädorna med kärnsidan uppåt , de lärde tvistar om vilken sida som är bäst men vad jag har kunnat läsa mig till är det kärnan . Jag hade valt kärnsidan ut och om brädorna är felsågade utifrån. Ska kärnsidan ligga upp eller ner på altanbrädorna?

Trodde jag skulle få löst frågan snabbt genom ett samtal till . Trallen kommer att vara konkav, skål uppåt, under sommaren och plan . Trots era protester så vill jag ändå hävda att du ska lägga kärnträet uppåt så att träets årsringar skapar en glad mun. Har hört för det mesta att på tex en terass så ska kärnsidan vara uppåt , men på vår öppna kvist som finns på vårt svenska massproducerade . Kravet att vända brädorna med kärn- eller splintsidan åt ena eller andra hållet är dock .

Har totalt glömt bort om det är kärnan upp eller ned när man lägger trall. De flesta tycker nog glad gubbe, dvs kärnsidan upp. Lockbrädan ska sedan spikas med kärnsidan inåt.

Vilken ände på brädan ska vara vänd uppåt på väggen? Läggs trallen med kärnsidan uppåt blir det en konvext. Normalt lägger man brädan med kärnsidan uppåt = glad gubbe.

Förborra alltid till hårda träslag som lärk för att minska sprickbildningen. Vänd kärnsidan uppåt så rinner vattnet av lättare. Börja med den vertikala täckbrädan (använd en eller. mm tjock trallbräda som har rundade kanter). Skruva varje trall- bräda helt färdig innan montering av nästa bräda påbörjas. Bräderna ska vara av hög kvalitet med kärnsidan uppåt.

När du ska lägga ut din trätrall för altanen, kontrollera att brädorna ligger med kärnsidan uppåt. Kärnsidan är den sida där årsringarna är minst . Plankans kärnsida vändes uppåt vilket gav större slitstyrka och kanter som kupade sig nedåt. Dimensionerna var grova med bredder upp till en halvmeter och . Remsor av tjärpapp kan användas för att förhindra att virket suger upp fukt,.

Den vanligaste rekommendationen är att trallvirkets kärnsida ska vändas uppåt , . Laget på marken sorterar och langar, laget där uppe kan koncentrera sig på att lägga ut spånen med kärnsidan uppåt på och spika.

Jag vill få tips på hur en sådan fasad ska byggas upp för att vara bestående. Ska jag lägga kärnsidan uppåt eller nedåt på tralläkten när jag bygger en altan? Sibirisk lärk expanderar efter installation. Montera alltid trallen med kärnsidan vänd uppåt. Vi rekommenderar en luftspalt och rörelsemån som.

Lägg virket, minst millimeter tjockt, med kärnsidan uppåt och se till att skarvarna . Trall ska alltid läggas med kärnsidan uppåt , brädan ska alltså ligga med “glad mun”.