Lätta brunnslock

Locken innebär stora belastningar och risker för dem som tömmer brunnarna. Av arbetsmiljöskäl ska brunnslock vara av lätt material, till exempel plast och . Lätta brunnslock , fallskydd och tillbehör för avloppsbrunnar, betongbrunnar, plastbrunnar och kabelbrunnar. Rinkaby Rör säljer VVS, Enligt Boverkets krav gällande Barnsäkra brunnar ska inte ett brunnslock kunna öppnas med en vanlig nyckel eller skiftnyckel.

Låg vikt, locket väger mellan 6-kg beroende på dimension.

Betonglock med 6mm öpp- ning väger ca kg. Lätta , starka brunnslock för alla brunnstyper Många kommuner ställer krav på att betonglocken till din enskilda avloppsbrunn ej får vara för tunga att hantera för . Lätta, starka brunnslock för alla brunnstyper. Byter du till ett lätt brunnslock från Brunnspecialisten slipper du straffavgifter från kommunen, slamtömmarna . Lätta Låsbara brunnslock till betong och plastbrunnar.

Brunnslocken är testade och godkända och uppfyller Boverkets krav gällande barnsäkra . Enligt Arbetsmiljöverkets regler får inte ett brunnslock väga mer än kg.

Kravet på säkerhetsanordning gäller såväl befintliga som nyanlagda brunnar. Lätta , belastningsprovade brunnslock av glasfiberarmerad plast för betong- och plastbrunnar. Levereras komplett med låsmutter. Orsaken är att man vill undvika . MM, BRUNNSLOCK GRÅ GLASFIBER, BRUNNSSPECIALISTEN.

Jag bestämde mig då för att köpa ett lätt brunnslock. SP , uv stabiliserat, lätta brunnslock med barnsäkert lås. Monteringsanvisning för Lätta Brunnslock från Kombi Ringen AB.

Om Avesta vatten är rädda om slamtömmarnas hälsa och vill undvika att de ska få belastningsskador kan då inte Avesta vatten subventionera lätta brunnslock. Locken passar betongbrunnar med diametern 6mm. Vi har som många andra blivit anmodade att byta till lättare lock på bajsbrunnen. Jag har kikat på nätet och vet inte riktigt vad jag ska köpa . Lätta Brunnslock – 5- årsbesiktning oljeavskiljare, 5-årsbesiktning oljeavskiljare, adr-transporter, avloppsanläggningar, avloppsjour – företag, adresser, . XL bygg Fresks återförsäljare av lätta brunnslock.

Tänk på att välja ett lätt lock av plast, glasfiber eller plåt redan från början om du. Kommunen rekommenderar ingen särskild leverantör av lätta brunnslock , .

Förläng livet på din markbädd eller infiltration. Kenrexlocket – lätta brunnslock. Ett lätt och säkert brunnslock för en snyggare trädgård.

Locken låses med en skiftnyckel eller liknande Varmgalvad kraftig stâlprofil.