Makadam 816 vikt

Beräknad vikt (ton), 7 ton. Grusyta på infarter, dränering m. Makadam eller singel kring husgrunden? Diverse › Snick Snack Cachad Liknande aug.

Hej jag undrar om det fins någon Vikt tabell på vad olika fyllnads.

Här kan du enkelt räkna ut mängd och vikt på valt material. Här hittar du allt ifrån makadam till dräneringsgrus. Den här krossprodukten rekommenderas till dräneringslager vid hus- och anläggningsbyggen och som överyta på . Stenmjöl, 0- Används vid plattsättning samt som ytlager på.

Material, Storlek, Volymvikt , Användningsområde. Fyllnadsgrus, Uppbyggnad av vägar, planer, hårda ytor. Singel, Dräneringar runt rör, hus och grundarbeten.

Vi har produkter för alla typer av markarbeten, exempelvis dränering, storsäck, stenmjöl, makadam , bergkross, sand och grus. Råmaterialet utvinns och förädlas. Artikel Storlek mm Hakunge Gillinge Volymvikt. Hur mycket som ryms på lastbilen beror helt och hållet på bilen.

Fråga oss gärna om vikten på materialet. Vid montering fyller du håligheten med krossad makadam. Sned kant som möjliggör att bygga. Produkter: (I priset ingår lastning). Benämningen 4-innebär att minst procent av produktens vikt består av korn med en storlek på mellan.

För att bespara dig arbete, tid och pengar är det av högsta vikt att du väljer rätt material. Hålrum för att minska transportvikten. Här visar vi våra produkter inom grus makadam , sten, stenmjöl sand singel m. Dock bör noteras att om estetiska egenskaper är av stor vikt för ändamålet bör materialet enligt CBI först . Lagervara – Levereras normalt inom. Gäller: grus, makadam , bärlager, stenmjöl, jor singel, sjösten och övrig grus .

Lämpling till trädgårdsgångar och dräneringar. Ett sorterat naturmaterial som är lämpling till trädgårdsgångar och . Kornstorleksfördelning-siktning. Halkstopp, dränering, topplager på gårdsplaner och gångar, s.