Nockpanna montering

Taket är en viktig del av byggnadens skydd mot skadlig väderpåverkan. Det är därför viktigt att montering av takpannor och taktillbehör utförs fackmässigt av . Ibland kan takets lutning vara avgörande vid val av tak- material. Benders takpannor kan läggas på taklutningar ned till 14°.

Läggningsanvisningen är endast vägledande. Det är alltid montören som har ansvaret att monteringen är korrekt för att uppnå rätt funktion.

Montering av nockband och nockpannor. Efter att alla takpannor är lagda monteras gavel-. Benders nock och valmtätningsrulle är lätt att montera. Glidskydd för lös stege mot takfot. All läggning av Carisma takpannor skall ske på under- lagstak av.

Betongpannor har hög precision. Byggmax – köp billigt och bra byggmaterial inom Takpannor. De kan rosta och orsaka missfärgning.

Den hårda och släta ytan på Lindab takpannor gör det svårt för mossa och. För att öka takets livslängd monteras en fågellist vid takfoten som . Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och. Takpannor skall uppfylla SS-EN 4(krav) och SS-EN 4(provningsmetoder) samt kraven enligt. Mellan nockpannor och takpannor skall nocktätning monteras.

Nockpanna , nockklammer, nocktätningsrulle. Kan monteras på taklutningar ned till 14º. Quadro nockpanna monteras utanpå. Vi rekommenderar att man blandar takpannor från flera olika pallar.

Detta är viktigt för att plåten inte skall förskjutas allt mer mot takfoten. Takpannor från Armat stärker karaktären på såväl gamla som nya hus. Tillbehör som nockpannor , rännkrokar, nockbeslag, vindskivebeslag och stegsäkring . För montering av underlagstak gäller . Denna monteringsanvisning är till för att vägleda och ge tips. En lätt och modern underlagsduk för takpannor , profilerad plåt, planplåt samt takshingel.

Slitstark ytpapp som monteras snabbt och enkelt tack vare en unik . Längst ner vid takfoten monteras nu en så kallad fågellist.

Vikt per pall ( takpannor inkl pall):. Nockband IZOVENT används för tätning av nockpannor på ventilerade lutande tak. Bandets specifikt profilerade kanter möjliggör montering på alla typer av . Vid vinklade tak och ränndalar kan man ibland behöva skära takpannor.

Fotplåtar, rännkrokar och dyligt ska vara monterat.