Placering av gångjärn på dörr

Det sista som görs innan dörren är klar för leverans är montering av gångjärn och lås. Det var samma storlek men fel hängning på nya dörren , och gångjärnen. Gångjärnen på de flesta dörrar måste vara ett visst avstånd från toppen av dig dörr jamb och botten.

Du kan bestämma korrekt placering och . När dörren öppnas bort från dig sitter gångjärnen till höger. Skåpluckor fästs normalt med två gångjärn.

Placeringen är avgörande för vilket underhåll din dörr eller port kommer att behöva. Lyft av den gamla dörren från gångjärnen med en kofot 1. Dörr och fönster ses från gångjärnssidan vid bestämning av höger. Dörrgångjärn placeras enligt figurer 1-4. Montering av låsbehör till dörrar.

Montaget är ett viktigt moment, det påverkar hur hela dörrlösningen kommer att upplevas. Därför är det viktigt att den enskilda produktens monteringsanvisning . Vi hoppas att du kommer att trivas med din nya dörr , som kan för-. Om dörr och karm är upprest, måste dörrbladet lyftas när dörren ska öppnas.

Stå vänd mot dörren på den sida där gångjärnen syns. Nyckelskyltar och wc- vred placeras under handtaget. Dräneringshålen som finns på utsidan av karmen skall placeras utåt och nedåt. Kontrollmått för dörr och gångjärn.

Tjärpapp placeras under karm och. Hur justerar jag en dörr med gångjärnsriktare? Vi rekommenderar ej användande av gångjärnsriktare då infästningen av gångjärnet lätt blir fördärvat. Om dörren ska lagras, så lägg den ner med gångjärnen vända neråt.

Här hittar du guider till hur du monterar din nya dörr från Diplomatdörrar,. Tack för att du valt en dörr från Diplomat! Justering av dörr med dolda gångjärn.

Extra krav vid montering branddörr. Se till att en kloss placeras under varje karmsida. Dörrblad med förmonterade snap-in gångjärn och låskista.