Sundsvalls kommun bygglov

Om ditt byggprojekt inte finns nämnt här eller om du är osäker på var ditt projekt hör hemma kan du kontakta oss på bygglovavdelningen för mer information. Blanketter och handlingar för bygglov. Till exempel måste du ha ett startbesked innan du börjar bygga och ett slutbesked . Det kan vara svårt att veta vad som händer under hela bygglovprocessen.

Ett startbesked krävs för att få . Det krävs dock att du gör en anmälan och får startbesked från kommunen.

Kontakta oss om du har frågor kring bygglov och anmälan. Receptionen för bygglovavdelningen är öppen 08. Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov.

Det beror på hur stort du vill bygga och var din fastighet ligger. Du kan läsa mer om olika typer av Attefallsåtgärder på sidan Behöver jag söka bygglov ? Du hittar även mer information på Boverkets sida om Attefallshus. Några av de vanligaste handlingarna för bygglovansökan eller anmälan. Besöksadress: Kommunhuset , Norrmalmsgatan plan 4 .

Förutom de handlingar som du kan behöva när du söker bygglov finns det även annan. I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller ljusanordning. Motsvarande kan gälla utanför detaljplanelagt område,. Ritnings-, geo- och bygglovarkiv. Du kan kostnadsfritt hämta dina ritningar via vårt digitala arkiv.

Om du inte har möjlighet att använda dig av det digitala arkivet. Du får inte utför åtgärder utan lov som är lov- och anmälningspliktiga. Komplementbyggnad – ansökan om bygglov. Om du ska ändra användningen av en byggnad eller lokal kan du däremot behöva söka bygglov. Se vad som gäller för olika byggnadsåtgärder under sidan.

Dessutom tillkommer kostnader om ansökan omfattas av exempelvis strandskyddet. Jag förstår inte att man ger bygglov för sånt här, säger han. Allt från e- tjänster för bygglov till experimentlabb för 3d och vr finns på . Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner.

Sundsvalls Kommun , Västernorrlands Län.