Trall 28×120 vikt

Allt vårt tryckimpregnerade trallvirke är NTR-klassat och omfattas av års. Tryckimpregnerad trallbräda klass AB kan användas som golv på altaner och . Fråga Vad är den specifika vikten för gran resp tall? För tryckimpregnerat virke av samma träslag?

Svar Genomsnittlig torrdensitet för furu är 4kg per moch . För den vanligaste dimensionen 28x1mm rekommenderar vi trallvirke av högre kvalitet.

Det är formstabilt och har lägre vikt än vanligt trä. För en ungefärlig viktberäkning av virke finns följande riktvärden,. Hur många meter trall 28x1mm går det åt till en altan på m. Det är du som beställer transporten som ansvarar för att denna maxvikt inte överskrids.

Denna furutrallkvalitet har få och friskare kvistar än sk lågpristrallar , färre sprickor, bättre ytfinish. Ovanpå detta 148xcc 50cm och sist trall 28×120. Den bruna tonen ger ett varmt och harmoniskt intryck.

Om trallen ändå ska bytas så hade jag reglat ccoch kört med 22mm virke.

Då får du en stabil altan utansvikt. Denna guide hjälper dig att bygga ditt tralldäck med rätt infästning på rätt ställe. OrganoWood Bas trallvirke är ett svenskutvecklat miljövänligt alternativ till tryckimpregnerat virke.

Förpackningens nettovikt , kg. Använd minst en mm rostfri trallskruv med korrosivitetsklass. Men det finns ingen lag som säger att planken måste vara x1millimeter.

Genom värmebehandlingen får furutrallen en vacker mörk. Trall impregnerad NTR AB 28×120. I förhållande till sin vikt blir det ett mycket starkt byggnadsmaterial.

Otryckt trall av träslaget furu att användas inne, exempelvis en inglasad veranda eller uterum. Enligt svensk standard klass 1. Konstruktion: regelvirke 45x1mm, trallvirke 28x1mm. Standard flytkraft (större flytkraft på begäran).

Bredd Längd Floater Y-del basmått Vikt. Aluminium Underhållsfri Halksäker eller Trä .