Vad står pefc för

UNCATEGORIZED – PEFC :s fototävling är nu avgjord! Segrare blev Jenny Pilbrands foto på vacker vårgrönska. Vad innebär det för skogsägaren?

Hur jobbar den som avverkar skogen praktiskt med . Varför ska jag vara skogscertifierad . Certifiering ger Carolina mervärden.

PEFC är en global paraplyorganisation för bedömning av och ömsesidigt erkännande av nationella system för skogscertifiering. Eller vad sägs om skövlingen av regnskog, minskad biologisk mångfal. I Norge och Finland är PEFC -certifiering vanligast eftersom skogarna där har många . Exempel på grundkrav som ställs är följande.

Däremot omges allemansrätten av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. Den som blir cer- tifierad måste dock vara medveten om det ansvar som man åtar sig. Det krävs också att tillverkaren av papperet har PEFC CoC-certifikat.

CoC är en förkortning av Chain of Custody.

För att få sälja FSC- och PEFC – . Krav för PEFC och FSC certifiering. Vad krävs det för förkunskaper? PEFC skogscertifiering fungerar och vad PEFC -märkningen står för. Vad betyder ert arbete med FSC CoC och PEFC för er på den. Vilka utmaningar de står inför och vad deras kunder kräver av dem.

Idag är PEFC det system som innefattar störst andel certifierad. Vad är skogliga inspektorers uppfattning om skogsägarnas kunskaper. Ursprungsmärkning är en kvalitetsfaktor – visar att materialet har ett lagligt och hållbart ursprung. Vad jag lägger på att vara certifierad är inte mer.

Naturvår vad betyder egentligen det? Läs mer om vad vi kan göra för dig och din skog här. PEFC certifieringen är en miljöcertifiering och står för uthålligt skogsbruk. PEFC får ju anpassa sig till vad våra ägare kommer fram till är möjligt och rimligt, säger.

Miljösidan inom FSC är mycket kritisk. Det menar Norrskogs Sietze Koopmans, försäljningsansvarig för. Som skogsägare behöver du kunskap om vad som gäller kring skogsägande och hur du kan . För kunderna är PEFC bekräftelsen på att köpet av en märkt produkt .

FSC och PEFC och lagtexter från SVL som alla är.