Pergola bygglov

Attefallshus, friggebo altan och pool – hur vet du om du behöver bygglov för sommarens projekt? Enkelt, vi har sammanställt en . Spaljé och pergola är glesa konstruktioner som oftast används som stöd för växtlighet. Dessa konstruktioner kräver inget bygglov oavsett höjd.

Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Du behöver som regel inget bygglov till denna typ av konstruktion.

Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet . Du som ska bygga nytt, bygga om eller bygga till kan behöva bygglov. Om du vill kan du börja med att ansöka om ett förhandsbesked för . För att vara säker på att det inte krävs bygglov , prata alltid med vår Bygglots eller en handläggare. Det gäller till exempel för pergola , spaljé eller stängsel. Uteplats med pergola vid ett nybyggt hus.

Det finns åtgärder som inte kräver bygglov. Plank, staket, spaljé och pergola.

Vid gathörn och utfarter får åtgärden av trafiksäkerhetsskäl inte överstiga meter räknat från gatans nivå. Pergola – är genomsiktlig till mer än hälften och kräver inte bygglov oavsett höjd. Vanliga frågor och svar om bygglov. Det innebär att den INTE räknas som byggnadsarea och därmed inte kräver bygglov.

Förklara detta för din kommun för dom har fel. Bygglov för altan, plank, spaljé, mur, pool? Plank är en inhägnad som är tät eller. Behöver jag söka bygglov , rivningslov eller marklov?

Du kan få bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader, uthus . Följande förändringar får du lov att göra på ditt en- eller tvåbostadshus utan att söka bygglov. Du får bygga en uteplats med mur eller plank. På den här sidan hittar du guider som tar dig genom de vanligaste projekten. Ska du bygga nytt, bygga till eller förändra en byggnad?

Då behöver du oftast ett bygglov. I vissa fall räcker det med en anmälan om byggåtgärd. En pergola är en gles konstruktion med dubbla rader av fristående stöd och en.

Nej, du behöver inget bygglov för att sätta upp en spaljé eller en pergola utan . Här kan du även läsa om vad som gäller för staket, spaljéer, pergola och stängsel.

I de flesta fall då du avser att bygga nytt, bygga till eller sätta upp skylt måste du ansöka om bygglov. På Boverkets hemsida hittar du broschyren Får jag bygga? När du ska bygga nytt eller bygga till behöver du vanligtvis bygglov. Hittar du inte det du söker här på hemsidan kan du kontakta oss antingen via telefon, mejl eller på öppet hus. En spaljé, stängsel eller pergola är en genomsiktlig inhägnad och kräver inte bygglov oavsett höjd.

Däremot måste genomsiktligheten vara minst. Beroende på var du bor får du bygga olika mycket utan bygglov. I tätbebyggt område får bara små åtgärder utföras utan bygglov , men om du bor på landet utan .