Primer torktid betong

Eventuellt slamlager på betong ska avlägsnas. Vattenbaserad golvprimer för sugande och täta ytor inomhus före spackling. Betong och cementbaserad golvspackel. Primning (förberedning) av betong , lättbetong , trä och även mellan Finja golvspackelprodukter.

Mur- och putsgrund är en vattenburen silikatprimer för grundning av mineraliska. Primern har särskilt hög vatten och .

Används på sugande underlag såsom betong , trä, lämpliga gipsskivor mm. Färdigblandad och snabbtorkande. Torktid Torktiden kan variera från ca.

Målade ytor, trä, Cable Boar Thermo Boar Ebisol, andra täta, glatta ytor: Outspädd primer borstas ut. Både primer och byggplast kommer ju att förhindra fukten att komma ur. Fuktisolering av mur- och betongytor. Lägre temperatur = mer trögflytande och längre torktid.

Vid undergolv av lättbetong ska underlaget primas 2-gånger för god mättning av lättbetongen.

Det går bra att måla golv, såväl betong som trägolv. Kan även användas till dammbindning på färdiga golv av golvspackelmassor, betong. Sikas kompletta sortiment av primers.

Nedan hittar du vårt sortiment av primer som behövs innan du ska foga. Klicka på pilen bredvid respektive produkt för att. Har för mig att minsta torktid var min eller en timme innan spackling. Här står all info om finjas primer.

Golv av betong (slät, år gammal) Ska jag blaska på . Cement är lättbetong uppbyggd av granuler av EPS-cellplast. För grundning av nya och gamla betonggolv , tidigare målade med Temafloor och Fontefloor. Penetrerande vidhäftningsprimer till sugande underlag som betong , lättbetong ,. TEKNOFLOOR PRIMER 310F används som grundning under.

PRIMER som består av bindemedlet vattenglas med en mindre tillsats av akrylat används till förstärkning. PRIMER används som förstärkning av porösa och lösa underlag av puts, betong , tegel, serponit. Prefabricerad betong och speciellt täta cementslipsatser under spackelmassor.

SCHÖNOX KH FIX är en lösningsmedelsfri dispersionsbaserad primer som är klar.